Riksteatern Strömsund arrangerar teaterföreställningar i hela Strömsunds kommun. Vi samarbetar gärna med olika arrangörer exv bygdegårds-, musik-, kultur- och hembygdsföreningar m.fl.
Är Du intresserad av teater och dans får du gärna kontakta oss.

Maj

Nationalparken

Datum: 2019-05-07

Tid: 19:00

Plats: Strömsund, Folket Hus