Riksteatern Strömsund arrangerar teaterföreställningar i hela Strömsunds kommun. Vi samarbetar gärna med olika arrangörer exv bygdegårds-, musik-, kultur- och hembygdsföreningar m.fl.
Är Du intresserad av teater och dans får du gärna kontakta oss.

Mars

Missionären

Datum: 2018-03-07

Tid: 19:00

Plats: Strömsund, Församlingshemmet Strömsund

Lill-Tarzan

Datum: 2018-03-17

Tid: 14:00

Plats: Strömsund, Folket Hus

April

Sång till välfärden

Datum: 2018-04-10

Tid: 19:00

Plats: Strömsund, Folket Hus